Hody v BohuslavicíchFolk costume parade in Moravia


V soboru brzy ráno, jsem nasedl na vlak, abych včas stihl mé oblíbené hody na Jižní Moravě. Minulý rok bylo počasí více než mizerné, letos se však předvedlo v nejlepší formě a vidět všechnu tu krásu podzimí krajiny dekorovanou krasnými krojovanými slečnami bylo fantastické! Tentokrát místní nadšenci v čele s Ondrou Celým obnovili a předvedli tradici stínání berana. Samozřejmě jsem byl zvědavý, zda bude živý, ale jak mi bylo vysvětleno, musela být použita pouze atrapa, aby nedošlo k týrání zvířat… Pokud chcete zažít opravdovou “venkovskou romantiku”, musíte si poznačit do diáře už teď, že přístí rok budou hody opět!


Early Saturday morning, I took the train to managed to by on time for my favorite feast of South Moravia. Last year was more than bad weather, but this year it brought the best out there and see all the beautiful autumn landscape decorated with beautiful folk costume ladies was just fantastic! This time, the local enthusiasts, led by Ondrej Cely restored and presented the whole tradition of beheading ram. Of course I was curious whether it will by alive, but as I explained, had to be used only dummy to prevent cruelty to animals … If you want to experience a real “rural romance”, you have to mark down in your diary now, that next year is feast gain!


More photos here

Get in touch