Ice Light, užitečné světlo pro fotografaIce Light, a little thing that helps and makes boys curious

S přicházející zimou a ubýváním denního světla přichází i čas na častější používání různých nahrádních zdrojů stálého světla. Jedním z takových malých a užitečných zdrojů je Ice Light. Je to šikovné světlo, které má denní barvu světla. Ice Light nejčastěji používám při fotografování různých detailů a portrétů. Mohu plynule měnit intenzitu výkonu, aniž by změnilo barvu světla a také je použitelné pro natačení videa- nebliká☺. Ve spodní části světla je závit, díky kterému mohu přišroubovat Ice light i na stativ, což je dost užitečne. Nemusím jej držet jen v ruce:) Standardně mi na jedno nabití vydrží na celou svatbu – myšleno cca 1,5-2h svícení. Také je možnost zapojit Ice Light přímo do sítě a svítit “přes kabel.” Ukázka použití “icelightu” v praxi- venku i uvnitř, portrét i dekorace.. Nejblížší možnost, kde si v Evropě koupit tohle světlo je teď pokud vím zde: www.darian.sk

When winter comes and the depletion of natural light is fast there is a time to use a variety of alternative light source. One such small and useful source of light is Ice Light. It’s a handy light, which has a daily light color. I mostly use it when I photograph portraits and various details. I can continuously  change the light intensity, without changing the color of light and is useful for shooting video as well- does not blink ☺.

At the bottom of the light there is a thread, thanks to which I screwed Ice Light on a tripod, which is quite useful. I do not have to hold it in my hand all the time 🙂 Normally on a single charge lasts for the entire wedding – meaning about 1,5-2h of lighting. It is also possible to have it connected to a network and shine “through cable.”

Examples of how I use Ice Light in praxi photography – indoors and outdoors, portraits and decoration ..

Nearest shop in EU where to buy this light is here: www.darian.sk

Get in touch