Jacque Capdeville a naše vánoční odpočíváníJacque Capdeville and our Christmas relax

Jak již mnozí víte, jedním z mých cílů roku 2013 bylo, aby se mi manželka vrátila ze zahraničí a mohli jsme opět bydlet spolu. Podařilo se! A podařil se mi splnit ještě jeden sen – prožít Vánoce ve Francii na místě, kde jsme se se Zii vzali, na místě, které oba milujeme.
Návštěvy rodin jsme zvládli už v polovině prosince, a tak jsme mohli být spolu celé dva týdny “na samotě v horách.” Měli jsme samozřejmě spoustu plánů, co vše budeme dělat, ale nakonec jsme byli rádi, že jsme odpočívali u krbu, vařili, četli si, lyžovali a defacto jsme nedělali nic z toho, čím jsme se zabývali celý rok. Takže pořadná dovolená ! Teď je před námi nový rok, ve kterém očekáváme několik novinek…

Naším Vánočním sousedem byl letos skvělý umělec a výborný člověk Jacque Capdeville. Jeho práce je zastoupena v mnoha galeriích a soukromých sbírkách. Jsem moc rád, že nám věnoval chvilku času.. a že jsem mohl vidět, jak tvoří :).

As many of you know, one of my goals in 2013 was to get my wife back from abroad so we could live together again. Success! And I managed to fulfill another dream as well-experience Christmas in France. The place where we had our wedding, a place we both love.
We visited families in mid-December, therefor we could be together for the entire two weeks “in a loneliness of the mountains.” We had many plans, of course, what we will do, but in the reality we were really glad to rest by the fireplace, cook, read, ski and in fact we did nothing of what we’ve been doing the whole year 🙂 so proper holidays! There is an entire new year ahead of us which will bring some important news for sure…

Our neighbour in France is a superb artist and a great man Jacque Capdeville . His work is represented in many galleries and private collections, and I’m glad we spent a little time together.. and for the first time I saw him painting 🙂

Get in touch