Když si zamilujete Prahu…When you love Prague…

Potkal jsem je na prahu kostela Svatého Jilji a doprovodil je na jejich společném začátku… Přileťeli až z Irska jen proto, aby si své ano mohli říct v místech, které mají rádi. Není to úžasné?

 I met them on the doorstep of the church of St. Giles’ Church and accompanied them on their beginning… They flew all the way from Ireland just to get to say yes in the places they love. Is not it amazing?

 

Get in touch