Sky momentsSky moments


Připravil jsem krátky výlet po nebeských oblohách, které jsem viděl nejčastěji před fotografováním svateb nebo třeba ve Francii, odkud dnes píši.

I made a short trip through the heaven skies, I saw them mostly when I photographed weddings or in some other great places such as in France, where I write today.

Get in touch