Velikonoce v kruhu rodinyEaster with family

Letošní Velikonoce jsem strávil u rodiny na Moravě, sešli jsme se po dvou letech všichni sourozenci i neteře a synovci a také jsem poprvé viděl mou novou maličkou neteř Karolinku. Je opravdu malinkatá ale hadám, že z ní bude kočka, a taky bych přál bráchovi, aby byla trošičku klidnější než její starší sestřička, Té je vždy a všude plno, plus když se přidají synovci a nejmladší brachové…mohu rychle zapomenout na klid:)

a tady je jedna fotografie mě, byla opravdu zima, tak proto tak tajemný:)

V sobotu jsem se byl jako vždy proběhnout a v poli jsem našel takový starý křížek, který jsme tedy s taťkou opravili a pověsili. Přitom jsem si vyzkoušel i fotografování pro můj nový projekt.

This year I spent Easter holiday with family in Moravia. It is two years since we met all siblings and nieces and nephews together and it was my first time I saw my new niece Karolinka, the tiny one. She is really tiny but I guess she will be a beauty, and I’d wished to my brother she be a bit calmer than her older sister, who is everywhere anytime, plus when you add nephews and younger brothers … I can quickly forget about peace and rest 🙂

one from back stage, and I had to wear scarf over head as it was crazy april weatherOn Saturday I went, as always, for a run and I found an old cross, which we repaired with my father and hanged back on a old devotional pillar. At the same time I tried a shoot for my new project.

Get in touch