Výlet za ženou a zpětTrip to visit Zina and back

Po nějaké době jsem opět zámířil do Dubaje navštívit moji ženu. Je to vždy příjemná oaza pohody být vedle ní. Oba již vice či méně netrpělivě odpočítáváme, kdy se vráti zpět do Prahy:) Mimo veškeré odpočívání na slunci a ve vodě, jsme si také udělali dva výlety na místní trh s latkami, abychom vybrali možné dekorace pro focení a látky na polštáře. Něco jsem našli:) ale stejně ty, které se nám nejvíce líbili jsme nakonec uviděli až v Londýně, kde jsem se zastavil na cestě zpět. To víte, Londýn je pro mne stále srdeční záležitost a když mohu tak se tam na skok stavím:)

PS: ty obrázky z parku jsou z velikonočního ponděli, jak jsem řezal proutky na pomlázku : )
PS2: Zina, take dostala první lekci v ovladání fotoaparátu a myslim, že jí to půjde dobře : )
After a while I headed to Dubai to visit my wife. It’s always a pleasant oasis of peace to be with her. We both are more or less impatiently counting, when she will return back to Prague 🙂 Out of all relaxing on the sun and in the water, we also made two trips to the local market with fabrics. We were looking for some decorations for shooting and fabrics for pillows. Something we found 🙂 but just the ones we liked most we saw in London, where we stopped on the way back. You know, for me, London is still a matter of the heart when I can I stop there 🙂

PS: the pictures in the park are from Easter Monday, as I sawed twigs on Easter hymns:)
PS2: Zina, also got her first lesson in control of the camera and I think it’s going well:)

Get in touch