Jak na bouřkuHow to shoot the storm

V poslední době se nám nejen nad Prahou blízká častěji než obvykle a blesky jsou opravdu krásné a velké! Ale jak je zachytit alespoň do fotoaparátu, když je nedokáže pochytat do baterek, abychom energii z nich použili pro naše fotoaparáty?

Tady je pár tipů:

  1. fotografujte ze stativu a použíjte dálkovou nebo drátěnou spoušť
  2. přepněte fotoaparát do režimu BULB- ten vám umožní mít otevřenou uzávěrku, jak dlouho budete potřebovat
  3. nastavte si clonové číslo na F8 nebo F11, ISO nastavuji podle toho, jak často se blesky ukazují- když málo- tak použiji nižší ISO..
  4. pokud můžete vymněte automatické ostření a zaostřete na nekonečno

Buďte trpěliví a užijte si to!

Hodně stěstí!

Recently, we have storms in Prague more often than usual and lightning is really nice and big! But how to capture the lightning at least with your camera when it is unable to catch into the batteries to power our cameras?

Here are some tips:

  1.   -shoot from a tripod and use a remote or cable release
  2.   -switch the camera to BULB mode, that allows you to have an open deadline, as long as you need
  3.   -set your aperture to F8 or F11, ISO Setting up depending on how often lightning-show so little I use a lower ISO ..
  4.   – do not use auto focus and focus on infinity
  5.   – be patient and enjoy it!

Good luck!

Get in touch