Kristýna a Tomáš, skvělá rodinná svatba na MoravěKristyna and Tomas, great family wedding in Moravia

Na tuto svatbu jsem se připravoval stejně důkladně jako novomanželé. Rok dopředu jsem měl termín zapsán do diáře a pak už stačilo jen sledovat blížící se den D. Svatba to byla od samého začátku nádherná nesoucí se v duchu rodiny a tradice.

Jakmile se nevěsta i ženich připravili, přišel ženich s družbou k domu nevěsty, aby si ji vyptal a vzápětí odvedl k oltáři. Průvod procházel celou vesnicí a za zvučného doprovodu harmoniky se nalévala výborná slivovička. Radost, která se rozlévala do celého okolí od samého začátku, vydržela všem až do ranního kuropění.

Kristy, Tome, moc vám přeji, ať spolu budujete svou úžasnou rodinu, která bude radostí celého vašeho života.

Velké díky patří mé druhé fotografce Peti Šimáčkové za skvělou práci a také řidičům a všem ostatním, kteří přiložili ruku k dílu, aby tato svatba byla opravdu fantastická!

For this wedding I was preparing as well as newlyweds. One year in advance I recorded the wedding in diaries and then it was only approaching:)
This wedding was beautiful from the very begging, bearing in mind the family and tradition. Soon as the bride and groom were prepared, best man and groom came to the house of the bride, knocked the door and took the bride to the altar. The procession went through the village, some played the harmonica and some poured an excellent plum brandy. Joy, which was spreading into the environment from the very beginning, lasted until the morning dawn.
Kristy, Tom, I wish you both together are happy forever and have plenty of energy to create an amazing family that will delight your entire life.
Also I thank my second photographer from Peti, marriage, for their excellent work and also to all drivers and all those who put his hand to the work that it was really fantastic wedding!

Get in touch