Nové DílíNew Delhi

Dílí- hlavní město Indie, více lidí než celá naše republika, rozdíli v bohatství obyvatelstva tak markantní, že popisovat to nemá většího významu. Počasí teplejší než když si tu stěžujeme jednou v létě na tropické teploty a děti mají neskutečný úsměv.. I tak bych mohl ve zkratce popsat krátkou návštěvu Dílí, kde jsem byl pozván, abych fotografoval svatbu Jyoti a Sida.

Delhi-Capital of India, more people than is in our whole republic, the difference in the wealth of the population is so striking that it is hard to describe  and better to see. Weather is warmer than if we complain once in the summer for our tropical temperatures and children have incredible smile .. Even so, I could describe in a brief a short visit to Delhi, where I was invited to the wedding to photographed Jyoti and Sid…

Get in touch