Klidné prožití Vánočních svátkůVery peaceful Christmas

Letošní Vánoce jsou pro mne i Zii, opět jiné. Jednak jsme poprvé sami jako manželé a jednak budeme spolu jen jeden Vanoční den. Ale i tak je to krásné. Za okny sice žádný sníh není a ani to nevypadá, že by se do večera mělo nějak ochladit a zasypat palmy sněhem, tudíž veškerou atmosféru si budeme vytvářet sami, stejně jako připravovat celou českosloveskou štědrovečerní tabuly v arabském prostředí. Jsou to naše jedinečné společné Vánoce v Dubaji…příští budou opět jinde:)

Přeji Vám, ať už jste kdekoliv, ať můžete slavit tyto jedinečné svátky s těmi, které máte rádi, s těmi, kteří vytváří Vaši rodinu. Prožíjme je s radostí a s díky za celý končící rok, za vše, co nám přinesl. Ať už to byly chvíle bezbřehé radosti či zkoušky, ktéré nám pomáhaly stát se lepšími lidmi.

s láskou

xThis year’s Christmas is for me and Zii a bit different. First, we our together just us as a married couple for the first time and also we will be together just one Christmas Day. But it’s still beautiful. From windows view, there is no snow and it does not seem to be somehow getting cold evening with snowflakes, therefore, all the atmosphere we will create ourselves, as well as we will prepare our czech-slovak Christmas Eve dinner in the Arab world. It is our unique Christmas in Dubai … next will be somewhere else 🙂

I wish you, wherever you are, celebrate these unique holidays with those you love, those who make up your family. Spend this time with joy and thanks for the entire ending year, for what brought us whether it was the moment of boundless joy or tests which help us to become better people.

with love

x

Get in touch