Zimní experimenty s modelkouWinter experiment with model and snow

Tento rok jsem si slíbil, že si sám pro sebe uspořádám několik focení pro radost a učení se. A do realizace tohto předsevzetí jsme se Zii skočili takříkajíc po hlavě! Ve čtvrtek jsme požádali  La Floristu o uvázání květinového věnečku na hlavu modelky, Vlaďka z Nuance nám vyšla vstříc a půjčila nám narychlo šaty a dokonce i modelku jsme stihli domluvit. Vytvořil jsem si představu, že focení bude atmosférou temné a pochmurné, jelikož se nad Prahou již celé 2 týdny slunce vůbec neukázalo a podle předpovědi tomu tak mělo být i v pátek… ale ono nás v pátek překvapilo! Moje představa se rázem ocitla v tvrdém střetu s realitou a byla to lekce toho, že je dobré plány mít, ale musí se umět improvizovat. Řekl bych, že ještě více než na svatbě.

Velké díky Zii a Petrovi za pomoc a modelce Evě za to, že nezmrzla :).

… a zde pár fotek pro pobavení:

… a ještě něco z backstage, což je myslím ještě zábavnější:

Učení zdar:)!

I promised myself this year, that i will make few photo shoots for fun and as well to learn something new. So we acted very quickly – the idea came on Wednesday and on Thursday we asked La Florista to make us a nice flower crown for the model, Vladka from Nuance lent us an evening gown and we managed to get a model as well. The idea i had in my head was, that due sunless weather in Prague for the past 2 weeks it will be dark outside..and according to the weather forecast it was supposed to stay like this even on Friday..

…but it didnt work out as i expected..snow was melting, sun occasionally shining. So i woke up from my dreams. My idea was heavily confronted with the reality and this was the first lesson i learned – plans are a good thing, but you need to know and be ready to improvise. I would say even more than during a wedding 🙂

So at least something to cheer you up 🙂

And big thanks to Zii and Petr for their assistance and to Eliska for not getting frozen 🙂

and backstage. more funny:)

Get in touch