Jak se připravují dárková baleníHow is the gift packaging created

Dlouho jsem přemýšlel, v čem bych měl posílat své fotografie nevěstám. Chci totiž, aby jejich radost ze svatby neskončila jen s posledním hostem, ale aby se mohli těšit i dále. A nápad přišel u Belgických pralinek:) Pěkná krabička jako základ. Kde ale takovou sehnat? Někdo ji musí vyrobit, protože musí mít přesné rozměry pro fotografie a nechci, aby byly všechny stejné. Ani nevěsty přeci nemají stejné šaty.

Zkoušeli jsme tedy různé varianty, jen papírové, z tapet, ale nakonec se nám nejvíce líbí, když mimo barvu lze cítit i texturu materiálu. Vyhrála látková varianta. Kde ale takové zboží najít? V tuzemsku je výběr nezajímavý, nebo neadekvátně oceněný. Zamířili jsme proto blíže k výrobcům, na Východ. Na začátek jsme si dovezli několik vzorků a podle nálady budeme hledat další… tady je malá ukázka z výroby.

a pššš, co je uvnitř je tajemství!

[nggallery id=90].

I have been wondering for a long time in what should I send my photos to brides.I mean, that the joy of your marriage should not ended only with the last guest, but to enjoy should go even further. And the idea came with Belgian chocolates 🙂 Nice box as a base. But where to find such? Someone has to make it, because they must have the exact dimensions for the photo and I do not want them to be all the same. Neither the brides after all have the same dress.

We tried different variations, only paper, wallpapers, but in the end we like best, when you can feel not just the color but the texture of the material as well. So cloth option won. But where to find such fabric? The country selection is uninteresting, or inappropriately valued. Therefore, we headed closer to the manufacturers, to the East. At the beginning we brought several samples according to mood and we will look for more … Here is a small sample of our work.

Sssh it’s a secret what is inside!

[nggallery id=90].

Get in touch