Když si princezna obleče Vera Wang a bere si fešákaWhen the princess get Vera Wang dress and marry cool boy

Když jsem začínal s fotografováním svateb, říkal jsem si, kdy asi budu mít to štěstí fotografovat nevěstu ve Vera Wang šatech…a přišlo to. Pak že se sny neplní:)

Myslim, že není ani moc, co dodávat. Když se dva mají rádi, tak opravdu nevadí, že nesvítí sluníčko, protože jejich oči a láska prozáří celý den!

Ondro, Katy a Emmy, držím Vám palce do každého nového zážitku, který Vás čeká na cestě životem!

When I started photographing weddings, I thought about day I’ll have the good fortune to photograph a bride in a Vera Wang dress … and it came. And than do not tell me the dreams does not come true 🙂

I think that there is not much to add. When two love one another, it really does not mind the sun is off, because their eyes and love shines throughout all day!

Ondra, Katy and Emmy, cross fingers into each new experience that awaits you along the life way!

Get in touch