Renata & Honza, radostná nevěsta na svatbě na JemništiRenata & Jan, what a bride with gorgeous smile during the wedding in Jemniste Castle

Když jsem ráno jel s Darou, mou baječnou asistentkou, směrem k Jemništi, na svatbu Renaty a Honzy, bavili jsme se o tom, že v Česku není uplně běžné, aby bylo místo svatby, dům nevěsty a vlastně vše okolo hezky vyzdobeno a když jsme dojeli na místo…wau vše krasně připraveno, květiny krásně naaranžované všude kam se člověk podíval. To bylo velmi krásné uvítaní a pak, když jsme přišli k nevěstě, ohh užasné! Takový klid a krásný usměv, vše běželo jako na drátkach a pak i pán farář měl krásnou řeč, no jednoduše baječné.

No přesvědčte se sami:) tady je ukázka svatebních fotografií nejen z okouzlujícího zámku Jemniště.

Honzo, Renato, vas klid a vyváženost je báječná, uchovejte si je i nadále a radujte z každého dne jako jste se radovali v během svatby!

Místo: Zámek Jemniště

Šaty: salon AdinaWhen I went in the morning with Dara, my lovely assistant, toward Jemniště for the wedding of Renata and Jan, we talked about that in the Czech Republic is not absolutely common to decorate venue, the bride home and all around really nicely and carefully, and when we reached our destination … wau all beautifully prepared, beautifully arranged flowers everywhere you looked. What a nice greeting and then when we came to say hello to the bride, ooh amazing! Such a calm and beautiful smile, everything ran like clockwork and then the curate had a beautiful speech..all simply wonderful.

Come see for yourself 🙂 Here is a sample from the wedding photos not only from the impressive castle Jemniště.

Jan, Renata, your peace of mind and balance is great, keep them and continue to rejoice in each day as you rejoice in the wedding day!

Venue: Castle Jemniste

Dress: Salon Adina

Get in touch