Velmi stylová svatba na mlýně Very stylish wedding in a Bohemian countryside

Svatba na Mlyně Davídkov

Na tuto svatbu jsem se letos obzvláště těšil. S Mishou a Vaškem jsem se poprvé potkal již v zimě, kdy mi poprvé vylíčili představu své svatby a následně jsme pořídili i několik zásnubních fotografií ve večerní Praze.

Misha s Vaškem umístili svou svatbu do originálního prostředí Mlynu Davidkov, který svou pílí a kreativitou proměnili v naprosto luxusní svatební místo! Byl jsem nadšený, s jakou energií a invencí se oba novomanželé do příprav pustili, a když mi pak nevěstin bratranec Ondra povídal, jak po nocích brousili desítky klíčů, dokreslilo mi to celý obrázek poctivých příprav celé rodiny i přátel na jedinečný okamžik v živote dvou lidi, kteří berou své rozhodnutí zcela vážně.

Svatba samotná byla oslavou plnou radosti, tance, jídla a zábavy pro všechny hosty. Od samého začátku bylo cítit, jak si nevěsta i ženich svou svatbu užívají a to je naprosto skvělé!

Misho, Vasku, přeji Vám spoustu tak krásných dní, jako byla sobota na mlýně. Přeji Vám, ať Vás přátelé provází celým životem a přeji Vám, ať se milujete každý den, který je Vám dán!

Vice fotografii?:] zde

Asistentka: Ivana.  Moc dekuji Ivi za pomoc!

Wedding in Davidkov, czech country side

 

I was looking forward to photograph this wedding since I met with Misha and Vasek in the winter, when they showcased me their wedding idea.

Misha with Vasek placed their wedding in to an original place: Mlyn Davidkov. And they transformed this place with their creativity into a totally luxurious wedding venue! I was thrilled with the amout of energy and inventiveness, they both put in the preparation.

The wedding itself was a celebration full of joy, dancing, food and fun for all guests. From the outset I felt as a bride and groom are enjoying their wedding absolutely and that is just great!:]

Misho, Vasek, I wish you a lot of beautiful days as the wedding Saturday was, I wish you to have always such a fine company of friends and I wish you to stay in love at each day that is given to you!

More pictures? Here:]

Assistant: Ivana.  Many thanks Ivana!

Get in touch