Svatba Petra a Martiny v zámku St. HavelPetr and Martina, the great wedding in chateau St. Havel

Když jsem připravoval svatební fotografie z této svatby, cítil jsem zvláštní a krádný pocit, který mám, když vidím lidi, kteří se mají opravdu rádi.

Petr a Martina jsou nejen nádherný pár, ale i lidé, kteří si museli prožít spoustu obtíží, aby mohli dojít až k naplnění svého snu. Každý pochází z opačného konce republiky. Studijní povinnosti jim znemožňovali „standartní randění“. Po ukončení studií sej im podařila najít práce, ale museli pro ni obětovat opuštění rodné země. Láska si je však vedla nadále společnou cestou, a já jsem jednu krásnou srpnovou sobotu na zámku St. Havel mohl být svědkem naplnění jednoho z jejich snů…

Marti, Petře, přeji vám, aby cesta, kterou jste společně prošli až sem, byla pro vás indpirací a zdrojem energie pro vaši společnou budoucnost. Držím vám palce!

Místo: Sv. Havel
Květiny: Frezia Fleur
Šaty nevěsty: Pronovias
Svatební prsteny: Rydl
Zásnubní prsten: Tiffany

Asistentka: Natalia Tureková; moc děkuji, Naty, za skvělou práci!


As I was preparing wedding photos from this wedding, I felt strange and beautiful feeling that I have when I see people who are really in love.

Petr and Martina are not only a beautiful couple, but also people who have been through numerous acclaimed difficulties that came to the fulfillment of their dream. Each comes from a completely opposite end of the republic. Study duty made really difficult for them to enjoy a”standard dating” and after graduation they have managed to find a job, but had to leave their country for it. And yet they have retained their love for each other and during one beautiful Saturday in August I was blessed to witness the fulfillment of one of their dreams in chateau St.Havel…

Marti, Peter, I wish you that the way you walked together will be an inspiration and source of energy for your future. We keep our fingers crossed for you!

Venue: Sv. Havel

Flowers: Frezia Fleur

Dress: Pronovias

Wedding rings: Rydl

Engagement ring: Tiffany


Get in touch