Renata & Rio, láska, která přenáši moře a všechna klišéRenata & Rio, the great winter wedding in Prague

Tohle byla úžasná svatba! Rio je perfektni mariňak, ktery se nebojí žadné výzvy a stůj co stůj dokazuje, že je to muž činu:) S Renčou se znám již několik let a popravdě by mne nenapadlo, že ji budu fotografovat svatbu v zimě s americkým mariňákem:) Proto máme život tak rádi, že přináší tolik překvapení, nebo ne?

Své ano si řekli v kostele sv. Mikulaše na Staroměstkém náměstí. Bylo úžasné vidět Ria v uniformě, stojícího zpříma, jak mu vlhnou oči a jak tiskne ruku své vyvolené, to jsou neopakovatelné okamžiký! Bůh vám, přatelé, žehnej na vaši nové cestě životem! Věřim, že si budete po celý svuj život pomáhat tak, jak jsme to viděl po celý váš svatební den…

This was an amazing wedding! Rio is the perfect marine who is not afraid of any challenge and no matter what happened proves that he is the man of action 🙂 I have known Renata for several years, and frankly it occurred to me that I will shoot her wedding in the winter with a U.S. Marine, 🙂 That’s why we love our life so much, it brings so many surprises, always:]

They said their vows in the st. Nicholas church in Old Town Square. It was amazing to see Rio in uniform, standing upright as his eyes watered and his hand was all time in hands of his chosen one, these are unforgettable moments! God, my friends, bless your new journey of life! I hope that you will all your life be helping one another as I have seen throughout your wedding day ..

Get in touch